1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 13.03.2019

Poslední rozloučení s Josefem Cirýnem

Dne 8.3. 2019 zemřel v nedožitých 70 letech dlouholetý odborný asistent naší fakulty RNDr. Josef Cirýn.

Čest jeho památce.

Poslední rozloučení proběhne v pátek 15. března 2019 ve 12.50 hodin v Nové obřadní síni na Olšanech.

 

tfunda 21.09.2015

Zápis 16. 9. 2015

Zápis – pracovní schůzka (středa, 16. 9. 2015)

tfunda 19.03.2015

XXXVIII. dny lékařské biofyziky

Vážení a milí přátelé!

Rádi bychom Vás pozvali k dalšímu ročníku konference XXXVIII. dny lékařské biofyziky. Konference se koná ve dnech 20. – 23. 5. 2015 v konferenčním centru hotelu Bezděz ve Starých Splavech.

tfunda 28.04.2014

Zápis 22. 4. 2014

Zápis – pracovní schůzka (úterý: 22. 4. 2014, 14,00 hodin)

jzeman 25.04.2014

XXXVII. Dni lekárskej biofyziky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame Vás na XXXVII. Dni lekárskej biofyziky, ktoré sa uskutočnia 27. - 29. mája 2014 v Demänovskej Doline, Hotel Chopok.

Organizovaním konferencie bol poverený Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý konferenciu zorganizuje spoločne s Ústavom lekárskej informatiky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

tfunda 02.05.2013

XXXVI. Dny lékářské biofyziky

V roce 2013 bude hlavním organizátorem třídenní konference Dny lékařské biofyziky Ústav lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové. Tento rok se na přelomu května a června uskuteční již XXXVI. ročník DLB. Na přípravě konference a odborném programu se podílí i náš ÚBI 1. LF UK v Praze.
tfunda 16.04.2013

MEDSOFT 2013

25. ročník tradičního vzdělávací semináře, umožňující setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství, který je zároveň i seminářem tvůrců a uživatelů softwaru pro zdravotnictví, distanční vzdělávání a telemedicínské aplikace, včetně prezentace řešených projektů, MEDSOFT 2013 se uskuteční ve dnech 26. a 27. března 2013 v Roztokách u Prahy.
tfunda 16.04.2013

Telemedicína 2013

IX. mezinárodní kongres IT ve zdravotnictví Telemedicína 2013 pořádá v Brně ve dnech 4. - 5. března 2013 Radiologická klinika LF MU Fakultní nemocnice Brno a Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP. Hlavními tématy letošního ročníku jsou Počítač či diagnostická pracovní stanice, NIS, Zasílání snímkové dokumentace a Digitalizace ve výuce.
tfunda 16.04.2013

Konference k projektu "Spolupráce 21. století"

Pracovníci našeho ústavu se v současnosti podílejí meziuniverzitného projektu Spolupráce 21. století, kterého hlavním cílem je podpora vzdělávání a VaV činnosti v biomedicínských oborech prostřednictvím vytvoření moderní sítě, sloužící k výměně informací a znalostí mezi žadatelem (hlavním řešitelem) FBMI ČVUT a partnery 1. LF UK, Klatovskou Nemocnicí, ZZS Plzeňského kraje a Consulting Company Novasoft, a.s.
tfunda 16.04.2013

Amsterdam/Maastricht Summer University

Nizozemská AMSU připravuje každoročně novou nabídku kurzů pro letní školu v období prázdnin (červenec - srpen).
tfunda 16.04.2013

Otevření nových praktických cvičení z biofyziky na 1. LF UK

Za účasti děkana 1. LF UK pana prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, se konalo 5. 10. 2011 slavnostní otevření nových praktických cvičení z biofyziky.
tfunda 16.04.2013

Mezinárodní ocenění

Na podzim 2010 na konferenci 6th International Conference on Technology and Medical Sciences v Portu získala práce "Measurement system of the eye vergency and accommodation with 3D hologram stimulation" autorů Ing. Jaroslava Duška, Ph.D. z našeho ústavu a studenta Bc. Tomáše Jindry.
tfunda 16.04.2013

Anketa k výuce zdravotnické informatiky (6/2010)

Za účelem zjištění názoru studentů na výuku informatiky pro obor Všeobecné lékařství na našem ústavu, s cílem dalšího zkvalitnění výuky do budoucna, byla v červnu 2010, podobně jako rok předtím, vytvořena následující anketa.
tfunda 16.04.2013

Anketa k výuce zdravotnické informatiky (6/2009)

Za účelem zjištění názoru studentů na výuku informatiky pro obor Všeobecné lékařství na našem ústavu, s cílem dalšího zkvalitnění výuky do budoucna, byla v červnu 2009 vytvořena následující anketa.
tfunda 15.04.2013

Mezinárodní konference e-Health 2010

Konference e-Health 2010 se uskutečnila ve dnech 6. a 7. května 2010 ve Vídni v Rakousku. Akce byla zaměřena na budování mostu mezi výzkumem a aplikací ICT ve zdravotní péči. Bližší informace o akci získáte zde.
tfunda 15.04.2013

Modernizace počítačových učeben

Koncem roku 2008 ústav dokončil rosáhlou modernizaci technického vybavení počítačových učeben. V hlavní počítačové učebně je k dispozici 12+1 PC vybavených LCD panely, ve vedlejší větší učebně pak 12+1, resp. v menší 9+1 PC vybavených CRT monitory. Ve všech 3 učebnách jsou k dispozici rovněž dataprojektory.
tfunda 15.04.2013

Pozor na podvodné e-maily!

Pozor na e-maily, které vyzývají zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy, aby jim v odpovědi poslali své uživatelské jméno a heslo ke svému e-mailovému účtu. Více informací zde.

(převzato z webstránek 1.LF UK, publikováno 17. XII. 2008)