1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 19.05.2020

Ústav biofyziky a informatiky

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK je vědecko-pedagogické pracoviště. Zabezpečuje výuku biofyzikálních a informatických předmětů v pregraduálním studiu pro magisterské i bakalářské studijní obory.


VÝUKA A ZKOUŠKY PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO REŽIMU


Adresa ústavu: Salmovská 1, 120 00 Praha 2

Telefón: +420 22496 5842

Fax: +420 22496 5843


Přednosta ústavu: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.


Sekretářka ústavu: Jana Bayerová

 

5588 5587

Salmovská 1 (sekretariát)

U nemocnice 5 (křižovatka Lípová)

vstup do výukových učeben