1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 13.03.2019

Ústav biofyziky a informatiky

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK je vědecko-pedagogické pracoviště. Zabezpečuje výuku biofyzikálních a informatických předmětů v pregraduálním studiu pro magisterské i bakalářské studijní obory.

Adresa ústavu: Salmovská 1, 120 00 Praha 2

Telefón: +420 22496 5842

Fax: +420 22496 5843


Přednosta ústavu: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.


Sekretářka ústavu: Jana Bayerová

 

5588 5587

Salmovská 1 (sekretariát)

U nemocnice 5 (křižovatka Lípová)

vstup do výukových učeben6432

RNDr. Josef Cirýn

Dne 8.3. 2019 zemřel v nedožitých 70 letech dlouholetý odborný asistent naší fakulty RNDr. Josef Cirýn. Narodil se 26. 6. 1949 v Praze , pocházel z Lysé nad Labem, absolvoval gymnazium v Nymburce. Vystudoval obor mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Nastoupil na Fakultu všeobecného lékařství, kde působil nejdéle v biokybernetickém oddělení Fyziologického ústavu u doc. Zdeňka Wunsche , později pracoval na Ústavu patofyziologie a na Ústavu biofyziky a informatiky. Patřil k velmi oblíbeným učitelům naší lékařské fakulty před rokem 1989 i později . Na fyziologii se zabýval především matematickým modelováním fyziologických a buněčných systémů. Významně se zasloužil o rozvoj kybernetiky a informatiky nejen na fakultě. Založil v 80. letech seminář Medsoft, který je pořádán každoročně už po více než 30 let. Pohyboval se v disidentských kruzích a později podepsal v roce 1989 petici Několik vět. Patřil k zakladatelům Občanského fóra na 1.LF UK. Podílel se jako člen akademického senátu na řadě zásadních změn fakulty po roce 1990. Navrhl za prvního porevolučního děkana fakulty prof. Jiřího Tichého. V 90. letech byl redaktorem fakultního časopisu Puls, který je dodnes historickým pramenem pro období transformace fakulty po roce 1989. Pravidelně edukoval studenty a motivoval je k medicíně přirodním vědám na přípravných kursech fakulty a v Dobronicích. S ohledem na jeho vzdělání byla mu koníčkem příroda a teraristika. O svých výpravách s přírodovědci do Vietnamu a do Afriky psal v časopise Puls. V závěru života mnoho let úspěšně bojoval s několika vážnými nemocemi. Přitom stále sledoval dění ve společnosti a na fakultě.

Čest jeho památce.

 

Poslední rozloučení proběhne v pátek 15. března 2019 ve 12.50 hodin v Nové obřadní síni na Olšanech.

6431