1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 05.10.2019

Oddělení experimentální radiobiologie

Adresa: 120 00 Praha 2, Salmovská 1

Telefón: +420 22496 5842

Fax: +420 22496 5843


Vedoucí: doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. (5703, 5704)


Pracovníci:  Mgr. Olga Buriánková (5705, 5805)

Bc. Vendule Homonická, DiS. (5796, 5805)

MUDr. Jana Humajová (5858)

Mgr. Martina Kabešová (5705)

RNDr. Marie Zadinová (5806)

Mgr. David Větvička, Ph.D. (5801)


Externí pracovníci:  Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. (5704)

RNDr. Jan Kučka, Ph.D. (5812)

MUDr. Tomáš Olejár, Ph.D. (5796)


Sekretářka: Jana Bayerová (5842)


Osobní konzultace po dohodě telefonicky nebo e-mailem.


Základní směry výzkumu:

- fotodynamická terapie maligních nádorů
- infračervená fotodynamická terapie maligních nádorů
- terapie pomocí nových typů ligandů pro interferenci komunikace nádorových buněk
- studium protinádorového účinku živočišných ribonukleáz a rostlinných nukleáz in vivo
- studium protinádorového účinku nových i "staronových" látek na imunodeficientním biomodelu nu/nu myši s xenotransplantovanými lidskými tumory


Mezinárodní vědecká spolupráce:

º Institute of Organic and Pharmaceutical Chemistry The National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece na vývoji nukleáz a jejich inhibitorů
º Biophysica Inc., La Jolla, Kalifornie, USA na vývoji nového preparátu pro terapii karcinomu prostaty
º Institute of Virology, J. W. Goethe Universitat, Frankfurt am Main, Germany na vývoji preparátů určených k terapii neuroblastomu, glioblastomu a melanomu

počet zobrazení: 7032 autor: tfunda, poslední aktualizace: tfunda, 05.10.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.