1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 21.10.2019

Oddělení biofyziky

Adresa: 120 00 Praha 2, Salmovská 1

Telefón: +420 22496 5842

Fax: +420 22496 5843


Vedoucí oddělení: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. (2558, 5809, 5810, 2494)

Vedoucí praktických cvičení: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph. D. (5798)

 

Pracovníci: 
Ing. Jana Bartáková, Dis., Ph.D. (5984)

Jana Bernáthová (5853)

Ing. Tomáš Funda (5852)

doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. (5847)

Ing. Radim Kliment (5852)

MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. (5798)

Mgr. Bc. Maffei Svobodová Ludmila (5853)

Mgr. Antonín Procházka (5845)

doc. RNDr. Jana Staničová, Ph.D. (5844)

MUDr. Jiří Škopek, Ph.D. (5797)

MUDr. Ing. Lubomír Štěpánek (5846)

RNDr. Martin Veis, Ph.D. (5806)

prof. RNDr. František Vítek, DrSc. (5707)

RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. (5706)

Mgr. Zdeněk Zadražil, Ph.D. (5801)

Mgr. Jan Zeman, Ph.D. (5847)

Výpomoc při výuce: 
Ing. David Gillar (5853)

MUDr. Jana Humajová, Ph.D. (5858)

Doc. Ing. František Lopot, CSc. (225 003 206, 220 513 461)

Ing. Vojtěch Navrátil (5853)

MUDr. Mgr. Adam Tesař (5853)

Ing. Miroslav Zitko, CSc. (5796)


Ing. Andrea Kestlerová (5706)


Externí pracovníci: 
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. (5846)

doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. (5844)


Sekretářka: Jana Bayerová (5842)


Osobní konzultace po dohodě telefonicky nebo e-mailem.


Základní směry výzkumu:

- biologické účinky rázové vlny
- biofyzikální mechanismy senzorických funkcí, především čichu a propriocepce
- matematické modely specifických systémů
- rozvoj analytických metody ze statistické fyziky a nelineární dynamiky
- návrh a zhotovení prototypů klinických vyšetřovacích přístrojů
počet zobrazení: 13838 autor: tfunda, poslední aktualizace: tfunda, 21.10.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.