1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
jzeman 19.02.2024

Zdravotnická informatika - Všeobecné lékařství

(B00364 - povinný předmět, Všeobecné lékařství 1. roč., letní semestr)

Technické aspekty zdravotnické informatiky, využití počítačů v medicíně, počítačová bezpečnost a její role ve zdravotnictví, databáze v medicínských informačních systémech, užití výpočetní techniky v diagnostice a terapii, počítačové sítě a síťové služby, Internet a WWW, biomedicínská statistika, zpracování obrazu, zpracování biosignálu, elektronická zdravotnická dokumentace, medicínské informační zdroje, počítače a zdraví, počítačová podpora lékařského rozhodování, medicína založená na důkazech.

stuka 15.01.2024

Informační systémy ve zdravotnictví - bakalari

B02802 (povinný předmět, 1. roč., letní semestr)

Předmět má za úkol naučit uživatelskému i profesnímu přístupu k informatice, výpočetní technice a seznámit studenty s možnostmi jejího využití ve zdravotnictví. Poskytne základ pro používání různých softwarových souborů, zpracování textu, zpracování dat, statistické analýzy a on-line vyhledávání v odborné literatuře.

stuka 01.09.2023

Informatika v zubním lékařství - Zubní lékařství

(B01180 - povinný předmět, Zubní lékařství 3. roč., zimní semestr)

Úvod do užití ICT v medicíně, základní programové vybavení s ohledem na stomatologii, orientace zubního lékaře v možnostech užití ICT, možnosti síťových počítačových služeb, programy pro podporu stomatologické péče (klinika, ambulance, ordinace praktického zubního lékaře), základy statistického zpracování dat, základy zpracování medicínského obrazu, základy databázového zpracování dat.

tfunda 24.02.2014

Informační systémy ve zdravotnictví - Všeobecná sestra

(B02456 - povinný předmět, Všeobecná sestra 1. roč., letní semestr)

stuka 28.01.2020

Úvod do skriptovacího jazyka R

Naučte se základy skriptovacího jazyka R. Informace k volitelnému předmět B03128. 3 kredity, celoživotní bonus. 

31.10.2020

Doporučená literatura k předmětu Zdravotnická informatika

V textu najdete odkazy na prezentace a další doporučenou literaturu k předmětu Zdravotnická informatika.  

stuka 08.02.2023

Informační a komunikační technologie - Intenzivní péče

(B01553 - povinný předmět, Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1. roč., zimní semestr)

Informace o koncepci využití IT v oblasti intenzivní péče (HW, SW, OS - uživatelský přístup), počítačové sítě a síťové služby, využití nemocniční sítě - sběr laboratorních a dalších dat, počítačová bezpečnost a její role ve zdravotnictví, úvod do databázového zpracování dat, nemocniční databáze, informační zdroje, databáze typu Medline, základy biomedicínské statistiky, základy zpracování biosignálu a medicínského obrazu, počítače a zdraví, možnosti počítačové podpory rozhodování v medicíně, medicína založená na důkazech.

tfunda 08.11.2023

Úvod do zdravotnické informatiky - magisterské obory

(B02123 - volitelný předmět pro 1. ročník, zimní semestr)

Předmět pokrývá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z informatiky a výpočetní techniky. Je zejména vhodný pro studenty se slabšími základy v této oblasti a je velmi dobrou přípravou pro předmět Základy informatiky.

jzeman 20.10.2023

Základy zdravotnické informatiky - bakalářské obory

(B02124 - volitelný předmět, bakalářské zdravotnické obory, zimní semestr)

Technické aspekty zdravotnické informatiky. Sítě a síťové služby ve zdravotnictví. Počítačová bezpečnost. Informace a informační zdroje. Přehled využití ICT v medicíně. Vliv práce s počítačem na zdraví uživatelů. Úvod do biomedicínské statistiky. Databáze v medicíně a nemocniční informační systémy. Elektronická zdravotnická dokumentace.

prochazka 02.04.2024

AI (umělá inteligence) a její uplatnění v medicíně

B03576 - Umělá inteligence v medicíně (volitelný předmět) 

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepty a aplikacemi umělé inteligence v medicíně. Seznámit studenty s pokroky v oblasti umělé inteligence v medicíně a s využitím technologií pro podporu diagnózy a léčby pacientů. Získat praktické zkušenosti v používání nástrojů pro zpracování dat a strojové učení v medicíně.

stuka 22.09.2023

Matematika pro studenty medicíny - B03582 (volitelný předmět)

B03582 - Matematika pro studenty medicíny (volitelný předmět)

Matematika je základem racionálního popisu světa. Biofyzika, biochemie či farmakologie využívají matematické metody, např. pro modelování fyziologických funkcí či farmakologické výpočty. Tento kurz studentům nabízí důkladné matematické znalosti, včetně témat, která střední školách často opomíjejí, jako je diferenciální a integrální počet. Zároveň podporuje analytické myšlení nezbytné pro lékařskou praxi a interpretaci vědeckých studií. Kromě toho kurz zahrnuje základy pravděpodobnosti a statistiky, které jsou klíčové pro výzkum i moderní medicínu založenou na důkazech. Předmět je vhodný zejména pro ty studenty, kteří se zajímají o vědecký výzkum a postgraduální studium.