1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 06.05.2020

Zdravotnická informatika - Všeobecné lékařství

(B00364 - povinný předmět, Všeobecné lékařství 1. roč., letní semestr)

Technické aspekty zdravotnické informatiky, využití počítačů v medicíně, počítačová bezpečnost a její role ve zdravotnictví, databáze v medicínských informačních systémech, užití výpočetní techniky v diagnostice a terapii, počítačové sítě a síťové služby, Internet a WWW, biomedicínská statistika, zpracování obrazu, zpracování biosignálu, elektronická zdravotnická dokumentace, medicínské informační zdroje, počítače a zdraví, počítačová podpora lékařského rozhodování, medicína založená na důkazech.

jzeman 10.02.2019

Informační systémy ve zdravotnictví - Porodní asistentka

B02802 (povinný předmět, Porodní asistentka, 1. roč., letní semestr)

Předmět má za úkol naučit uživatelskému i profesnímu přístupu k informatice, výpočetní technice a seznámit studenty s možnostmi jejího využití ve zdravotnictví. Poskytne základ pro používání různých softwarových souborů, zpracování textu, zpracování dat, statistické analýzy a on-line vyhledávání v odborné literatuře.

tfunda 20.09.2020

Informatika v zubním lékařství - Zubní lékařství

(B01180 - povinný předmět, Zubní lékařství 3. roč., zimní semestr)

Úvod do užití ICT v medicíně, základní programové vybavení s ohledem na stomatologii, orientace zubního lékaře v možnostech užití ICT, možnosti síťových počítačových služeb, programy pro podporu stomatologické péče (klinika, ambulance, ordinace praktického zubního lékaře), základy statistického zpracování dat, základy zpracování medicínského obrazu, základy databázového zpracování dat.

tfunda 24.02.2014

Informační systémy ve zdravotnictví - Všeobecná sestra

(B02456 - povinný předmět, Všeobecná sestra 1. roč., letní semestr)

stuka 28.01.2020

Úvod do skriptovacího jazyka R

Naučte se základy skriptovacího jazyka R. Informace k volitelnému předmět B03128. 3 kredity, celoživotní bonus. 

stuka 11.03.2020

Doporučená literatura k předmětu Zdravotnická informatika

V textu najdete odkazy na prezentace a další doporučenou literaturu k předmětu Zdravotnická informatika.  

tfunda 16.02.2018

Informační a komunikační technologie - Intenzivní péče

(B01553 - povinný předmět, Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1. roč., zimní semestr)

Informace o koncepci využití IT v oblasti intenzivní péče (HW, SW, OS - uživatelský přístup), počítačové sítě a síťové služby, využití nemocniční sítě - sběr laboratorních a dalších dat, počítačová bezpečnost a její role ve zdravotnictví, úvod do databázového zpracování dat, nemocniční databáze, informační zdroje, databáze typu Medline, základy biomedicínské statistiky, základy zpracování biosignálu a medicínského obrazu, počítače a zdraví, možnosti počítačové podpory rozhodování v medicíně, medicína založená na důkazech.

tfunda 11.11.2019

Úvod do zdravotnické informatiky - magisterské obory

(B02123 - volitelný předmět pro 1. ročník, zimní semestr)

Předmět pokrývá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z informatiky a výpočetní techniky. Je zejména vhodný pro studenty se slabšími základy v této oblasti a je velmi dobrou přípravou pro předmět Základy informatiky.

tfunda 04.10.2018

Základy zdravotnické informatiky - bakalářské obory

(B02124 - volitelný předmět, bakalářské zdravotnické obory, zimní semestr)

Technické aspekty zdravotnické informatiky. Sítě a síťové služby ve zdravotnictví. Počítačová bezpečnost. Informace a informační zdroje. Přehled využití ICT v medicíně. Vliv práce s počítačem na zdraví uživatelů. Úvod do biomedicínské statistiky. Databáze v medicíně a nemocniční informační systémy. Elektronická zdravotnická dokumentace.

tfunda 18.03.2016

Zdravotnická statistika 1 a 2 - všechny obory

B02125 - Zdravotnická statistika 1 & 2 (volitelný předmět pro zájemce z řad studentů z 2. a vyšších ročníků všech oborů)

Obsahově se bude tento předmět věnovat metodám hodnocení experimentálních dat. Předmět je vhodný zejména pro ty studenty, kteří plánují postgraduální studium nebo se podílejí na veděcko-výzkumné práci na teoretických ústavech či klinikách.