1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 04.09.2018

Výuka - obecné informace

Biofyzikální předměty

  • B00003 - Biofyzika (povinný předmět, Všeobecné lékařství, 1. roč., zimní semestr)
  • B01130 - Biofyzika (povinný předmět, Zubní lékařství, 1. roč., zimní semestr)
  • B01839 - Biofyzika (povinný předmět, Všeobecná sestra - kombinovaná forma, 1. roč., zimní semestr)
  • B00229, B01752 - Biofyzika (povinný předmět, Zdravotnické bakalářské obory - Fyzioterapie, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, 1. ročník - zimní semestr)

Informatické předměty

Nabídka volitelných kurzů


Studijní materiály:

Prezentace k samostudiu

  • Základy radioterapie [ppt, pdf]

E-learning:

Podpora výuky

Díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol (pod č. projektu FRVŠ 2013 170/109/202674-342), bylo možné inovovat a vytvořit nové úlohy pro praktická cvičení biofyziky.

Cílem projektu FRVŠ s názvem „Inovace úloh laboratoře pro praktickou výuku biofyziky„ byla inovace praktických úloh v laboratořích zajišťující podporu pro mnoho biofyzikálních předmětů různých oborů.V projektu byl kladen důraz na názornost a jednoduchost inovovaných úloh. Toho bylo dosaženo použitím moderních didaktických pomůcek. Studenti se tak mohou komplexní a přitom srozumitelnou formou prakticky seznámit s mnoha fyzikálními a biofyzikálními zákony. Na jednoduchých úlohách si pak studenti mohou v praxi ověřit znalosti získané z přednášek.

 

počet zobrazení: 87631 poslední aktualizace: stuka, 04.09.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.