1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 29.11.2019

Biofyzika - Všeobecné lékařství

(B00003 - povinný předmět, Všeobecné lékařství 1. roč., zimní semestr)

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

tfunda 30.09.2019

Biofyzika - Zubní lékařství

(B01130 - povinný předmět, Zubní lékařství 1. roč., zimní semestr)

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

tfunda 13.09.2019

Biofyzika - Fyzioterapie, Porodní asistentka, Všeobecná sestra

(Zdravotnické bakalářské obory I. ročník - zimní semestr)

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

tfunda 16.04.2018

Biofyzika - Všeobecná sestra - kombinovaná forma

(B01839 - povinný předmět, Všeobecná sestra - kombinovaná forma 1. roč., zimní semestr)

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

tfunda 19.02.2016

Biofyzikální metody v medicíně - Všeobecné lékařství

(B00090 - povinný předmět, doporučeno pro LEK 3., 4., 5. ročník, letní semestr)

Magnetická rezonance, ultrazvuk, Leksllvův gama nůž, neutronová aktivační analýza, rázová vlna, hyperbarická oxygenoterapie, hypertermie, endoskopie.

tfunda 27.02.2014

Biofyzikální metody v medicíně - doktorské studium

(B90087 - povinný předmět, doktorské studium, zimní semestr)

Magnetická rezonance, ultrazvuk, Leksllvův gama nůž, neutronová aktivační analýza, rázová vlna, hyperbarická oxygenoterapie, hypertermie, endoskopie.

tfunda 16.09.2016

Biofyzika a lékařská technika 2 - Intenzivní péče - kombinovaný

(B02591 - povinný předmět, Intenzivní péče - kombinovaná forma, 2. roč., zimní semestr)

Studenti jsou seznámeni s principy přístrojové techniky, indikacemi jejich nasazení a péče o ně. Vedle teoretických základů je těžištěm výuky seznámení se s technikou přímo v provozu jednotlivých oborových JIP.