1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
jzeman 09.01.2024

Biofyzika a lékařská fyzika - Všeobecné lékařství

(B00003 - povinný předmět, Všeobecné lékařství 1. roč., zimní semestr)

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

jzeman 01.10.2023

Biofyzika - Zubní lékařství

(B01130 - povinný předmět, Zubní lékařství 1. roč., zimní semestr)

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

tfunda 26.09.2023

Biofyzika - Porodní asistentka, Všeobecné ošetřovatelství

(Zdravotnické bakalářské obory I. ročník - zimní semestr)

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

tfunda 27.09.2022

Biofyzika - Fyzioterapie

(B00229 - povinný předmět, Fyzioterapie 1. roč., zimní semestr)

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

tfunda 26.02.2024

Biofyzikální metody v medicíně - Všeobecné lékařství

(B00090 - povinný předmět, doporučeno pro LEK 3., 4., 5. ročník, letní semestr)

Magnetická rezonance, ultrazvuk, Leksllvův gama nůž, neutronová aktivační analýza, rázová vlna, hyperbarická oxygenoterapie, hypertermie, endoskopie.

tfunda 26.02.2024

Biofyzikální metody v medicíně - doktorské studium

(B90087 - povinný předmět, doktorské studium, zimní semestr)

Magnetická rezonance, ultrazvuk, Leksllvův gama nůž, neutronová aktivační analýza, rázová vlna, hyperbarická oxygenoterapie, hypertermie, endoskopie.