1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
jzeman 31.08.2017

Participace na grantových projektech

Participace na grantových projektech

Grantové projekty řešené v současnosti (a nedávné minulosti):

jzeman 04.09.2019

Biomedicínská statistika

 Oddělení biomedicínské statistiky (dále jen "Biostat") je fakultní pracoviště založené v roce 2006 při Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze. Pracoviště poskytuje statistické a konzultační služby pracovníkům výzkumu 1. LF UK Praha a VFN (ale i ostatních fakultních pracovišť).

jzeman 21.06.2018

Publikační činnost

 Pro vyhledání publikací pracovníků ústavu ve fakultní databázi klikněte zde. Další možností získání přehledu o impaktovaných publikacích je databáze Web of Science.

jzeman 31.08.2017

Doktorský studijní program v biomedicíně

 Náš ústav se kromě jiného podílí též na postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.). Pracovníci ústavu jsou školiteli zejména v oboru Lékařská biofyzika a v oboru Biomedicínská informatika.

jzeman 31.08.2017

Aplikátor rázových vln

 Funkční vzorek tvoří klinicky použitelný aplikátor rázových vln a to jednoduchých i tandemových, který je možné využít jak pro litotrypsi, tak pro aplikaci v oblasti onkologie, ortopedie a případně revmatologie. Jeho srdcem je generátor rázových vln založený na principu mnohokanálového výboje.