1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 12.09.2022

Oddělení biomedicínské statistiky (Biostat)

Adresa: 120 00 Praha 2, Salmovská 1

Telefon: +420 22496 5842

Fax: +420 22496 5843


Vedoucí: doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. (5808)


Pracovníci: 
Doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. (5858)

Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (5982)

MUDr. Lubomíř Štěpánek (4389)

MDDr. Bc. Milan Drahoš (3138)


Technická podpora: 
Ing. Tomáš Funda (5852)


Sekretářka: Jana Bayerová (5842)


Zaměření pracoviště:

Hlavní činností oddělení je statistická podpora při řešení projektů, podle rozsahu prací hrazená z nákladů projektu (doplňková činnost v rámci fakulty). Činnost pro začínající lékaře a studenty PGS, je vykonávána na základě žádosti příslušného přednosty ústavu či kliniky adresované vedoucímu Biostatu.

Oddělení provádí kompletní statistické vyhodnocení sledovaných veličin ve vědeckých projektech, včetně zpracování grafů, konzultace výsledků, např.optimalizaci komplikovaných vědeckých experimentů na základě velikosti souboru, normality hodnot, vlastností sledovaných markerů včetně sledování vnějších faktorů ovlivňujících odchylky měření či měřitelnost hodnot. Zaměření oddělení, včetně statistických metod je především na biomedicínské vědy. Oddělení nabízí kromě běžných statistických metod i analýzu mnohorozměrných dat či modelování komplexních datových struktur.


e-mail: biostat@lf1.cuni.cz

Osobní konzultace po dohodě telefonicky nebo e-mailem.

počet zobrazení: 8874 autor: tfunda, poslední aktualizace: tfunda, 12.09.2022
Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.