1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
prochazka 02.04.2024

AI (umělá inteligence) a její uplatnění v medicíně

Kód
Semestr Zakončení
Kredity
Rozsah
B03576
letní
Z
3 / 3
1+1

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepty a aplikacemi umělé inteligence v medicíně. Získat praktické zkušenosti v používání nástrojů pro zpracování dat a strojové učení v medicíně. Pochopit výzvy spojené s použitím AI v medicíně. Seznámit studenty s aktuálními výzkumy v oblasti umělé inteligence v medicíně a využitím technologií pro podporu diagnózy a léčby pacientů. 

Komunikace:

Komunikace o výuce bude probíhat v příslušném týmu předmětu LF1-B03576 2023/2 AI (umělá inteligence) a její uplatnění v medicíně v MS Teams.

Požadavky:

 

Požadované znalosti ke klasifikovanému zápočtu: 
Orientace v probíraných tématech
Aktivní účast na cvičeních
Prezentace a obhájení svého tématu

Přednášky:

Sylabus přednášek a seminářů

1. Úvod do AI v medicíně, vývoj a výhled
2. Příprava dat pro strojové učení a neuronové sítě v medicíně
3. Strojové učení a hluboké neuronové sítě
4. Konvoluční neuronové sítě (CNN) pro klasifikaci a segmentaci medicínského obrazu
5. Velké jazykové modely, Sokratovské modely
6. Efektivní tvorba zadání (promptu) pro velké jazykové modely
7. Využití velkých jazykových modelů pro podporu přípravy odborného textu.
8. Využití AI pro tvorbu a úpravy obrazu (DALL-E 2, Dream Studio, Midjourney)
9. Tvorba kódu s pomocí AI
10. Výběr, zpracování a prezentace příkladu využití AI ve vědě a medicíně
11. AI jako pomocník při identifikaci charakteristických znaků v obrazové dokumentaci
12. Etické a bezpečnostní otázky spojené s AI v medicíně
13. Co dál v AI, AGI Alignment, Out of distribution bahavior, Goodhartův zákon
14. Diskuse k etickému kodexu pro využívání AI 

 

Bližší informace podají zapsaným studentům učitelé: Jan Zeman, Antonín Procházka, Čestmír Štuka 


Odkazy pro 2. seminář:
Neuronová síť ukázka

Učení neuronových sítí
https://www.kaggle.com/
Data - RTG

Google Colab

Rozeznávání číslic


colab script 2

CNN explainer


počet zobrazení: 543 autor: stuka, poslední aktualizace: prochazka, 02.04.2024
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.