1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
jzeman 04.09.2019

Biomedicínská statistika

 

Biomedicínská statistika

Oddělení biomedicínské statistiky (dále jen "Biostat") je fakultní pracoviště založené v roce 2006 při Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze. Pracoviště poskytuje statistické a konzultační služby pracovníkům výzkumu 1. LF UK Praha a VFN (ale i ostatních fakultních pracovišť).

Nabídka služeb BioStatu

Oddělení biomedicínské statistiky přizpůsobuje nabídku služeb podle měnících se požadavků uživatelů, typů přicházejících úloh a možností poskytovaných datových struktur.

Služby BioStatu zahrnují:
1) konzultace a primární statistické analýzy biomedicínských dat;
2) návrhy na metodiku statistického zpracování a na možnosti využití dostupného statistického SW, zejména programů STATISTICA, SPSS, SAS a Excel.

Poznámka: BioStat může uživatelům poskytnout jen omezený objem základních statistických prací tj. dalších konzultací, předzpracování uživatelem připravených dat, pomoc při přípravě tabulek, grafů nebo při tvorbě statistických částí textu odborných publikací. Požadavky, které překračují základní zaměření oddělení, jeho kapacitní možnosti nebo vyžadují speciální metodické či technické ošetření, je možno řešit po individuální dohodě s pracovníky oddělení.

Okruh statistických služeb, které BioStat nabízí uživatelům, pokrývá níže uvedený seznam (aktualizováno k 6.1.2010):

 • konzultace a návrh nejvhodnějších statistických metod (pro zpracování a analýzu konkrétních biomedicínských dat);
 • popisná statistika;
 • testy normality;
 • základní transformace proměnných;
 • normální a neparametrická ANOVA (zahrnující t-testy, K-W, Friedmannův test atd.);
 • analýza korelačních matic (Pearson, Spearman);
 • regresní analýza (lineární i nelineární /univariate, multivariate ANCOVA, mixed-repeated measures models/);
 • analýza kontingenčních tabulek (testy chí-kvadrát včetně analýzy reziduí);
 • analýza senzitivity medicínských markerů prostřednictvím ROC křivek;
 • hodnocení diagnostické kvality biomedicínských testů (validita a reliabilita);
 • jednoduché modely analýzy přeživání;
 • vybrané mnohorozměrné statistické metody (faktorová, diskriminační, shluková analýza; strukturální modelování - LISREL);
 • rešerše inovačních statistických metod (jsou-li shledány oprávněným požadavkem zákazníka adekvátním řešené medicínské problematice).

 

počet zobrazení: 2102 autor: jzeman, poslední aktualizace: jzeman, 04.09.2019
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.