1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
stuka 08.02.2023

Informační a komunikační technologie - Intenzivní péče

Kód
Semestr Zakončení
Kredity
Rozsah
B01553
zimní
Z+Zk
2
1+1

Anotace:

Informace o koncepci využití IT v oblasti intenzivní péče (HW, SW, OS - uživatelský přístup), počítačové sítě a síťové služby, využití nemocniční sítě - sběr laboratorních a dalších dat, počítačová bezpečnost a její role ve zdravotnictví, úvod do databázového zpracování dat, nemocniční databáze, informační zdroje, databáze typu Medline, základy biomedicínské statistiky, základy zpracování biosignálu a medicínského obrazu, počítače a zdraví, možnosti počítačové podpory rozhodování v medicíně, medicína založená na důkazech.


Požadavky:

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních a prokázání znalostí z probíraných témat. Tolerována je 1 omluvená absence na cvičeních a 2 na přednáškách/seminářích. Bližší informace ke klasifikovanému zápočtu budou studentům oznámeny na seminářích v průběhu zimního semestru.


Přednášky (témata):

 • Úvod. Technické aspekty zdravotnické informatiky.
 • Sítě a síťové služby ve zdravotnictví. Počítačová bezpečnost.
 • Informace a informační zdroje.
 • Úvod do zpracování biosignálu a medicínského obrazu.
 • Úvod do biomedicínské statistiky.
 • Databáze v medicíně a nemocniční informační systémy. Elektronická zdravotnická dokumentace.
 • Přehled využití ICT v medicíně. Vliv práce s počítačem na zdraví uživatelů. Medicína založená na důkazech.

Cvičení (témata):

 • Počítač jako nástroj zpracování informace.
 • Počítačové sítě a bezpečnost dat ve zdravotnictví.
 • Textové zpracování a prezentace zdravotnických témat.
 • Práce s digitálním obrazem. Tabulkové a grafické zpracování dat.
 • Statistické zpracování zdravotnických dat I.
 • Statistické zpracování zdravotnických dat II.
 • Úvod do tvorby zdravotnické databáze. Demonstrace db aplikací z medicínské praxe – PC Doktor, AISLP.


Přednášky a semináře se konají ve dvou výukových blocích v učebně informatiky ÚBI (U Nemocnice 5).Studijní materiály:

Prezentace:


 1. HW a SW
 2. Sítě
 3. Bezpečnost
 4. Text a prezentace
 5. Obraz
 6. Informace a živé organismy
 7. Informační zdroje na UK
 8. Statistika
 9. Počítače v medicíně

 

Příklady:

Příklady ze cvičení (.zip)

počet zobrazení: 2876 autor: tfunda, poslední aktualizace: stuka, 08.02.2023
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.