1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
stuka 15.01.2024

Informační systémy ve zdravotnictví - bakalari


Kód                
Semestr        Zakončení   
Kredity    
Rozsah    
B02802
letní
Z
1 2


Anotace:

Předmět má za úkol seznámit Vás se základy zdravotnické informatiky a jejím využití ve zdravotnictví. Poskytne Vám základní informace o počítačové bezpečnosti, o medicíně založené na důkazech, o ochraně osobních údajů, základech statistiky a práci s důležitými SW aplikacemi.


Přednášky a cvičení:

Úterý 10:45 - 12:15

U Nemocnice 5, mezipatro, posluchárna 097 – Síň Coriových

 

Termíny a tematické zaměření přednášek v roce 2024: 

1 20.2. Počítačová bezpečnost Štuka 
2 27.2. Počítačová bezpečnost - cvičení  Zeman
3 5.3. Základy statistiky pro bakalářské práce Štěpánek, Drahoš
4 12.3. Základy práce s Office 365 - cvičení  Zeman
5 19.3. EBM, GDPR, otevřené informační zdroje Štuka
6 26.3. EBM, otevřené informační zdroje - cvičení  Zeman
7 2.4. Součásti NIS, uživatelé, přístupová práva Špunda
8 9.4. Podpora práce zdravotníka v NIS (lékař, sestra, atd.) Špunda
9 16.4. E-health a telemedicína v NIS, komunikace s pacienty Špunda
10 23.4. Elektronická dokumentace, klasifikace výkonů, databáze léků Špunda
11 30.4. NIS a legislativa, zdravotní pojišťovny ŠpundaZákladní studijní literatura a studijní pomůcky:

1. ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika. Praha: Karolinum, 2007. 194 s. ISBN

978-80-246-1378-9. 

2. KASAL, P., SVAČINA, Š. a kol. Lékařská informatika. Praha: Karolinum,

1998. 543 s. ISBN 978-80-718-4594-2.

3. SHORTLIFFE, E. H., CIMINO, J. J. Biomedical Informatics. Third Edition, New York: Springer,

2006. 1064 s. ISBN 978-03-873-6278-6. 

4. Prezentace a řešené příklady na www stránkách Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK

5. Výukové materiály na portálu WikiSkript - Zdravotnická informatika


 

 

 

počet zobrazení: 2476 autor: jzeman, poslední aktualizace: stuka, 15.01.2024
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.