1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
stuka 22.09.2023

Matematika pro studenty medicíny - B03582 (volitelný předmět)

Kód
Semestr Zakončení
Kredity
Rozsah
B03582
zimní
Z
2 / 2
1+1

Anotace:

Matematika je základem pro pochopení racionálního popisu světa. Biofyzika, biochemie či farmakologie využívají matematické metody, např. pro modelování fyziologických funkcí či farmakologické výpočty. Tento kurz studentům nabízí důkladné matematické znalosti, včetně témat, která střední školách často opomíjejí, jako je diferenciální a integrální počet. Zároveň podporuje analytické myšlení nezbytné pro lékařskou praxi a interpretaci vědeckých studií. Kromě toho kurz zahrnuje základy pravděpodobnosti a statistiky, které jsou klíčové pro výzkum i moderní medicínu založenou na důkazech. 

Cíle výuky:
Rozvíjení systematického a analytického myšlení.
Posílení matematických dovedností pro běžný život, zlepšení odhadovacích schopností.
Umožnění hlubšího porozumění složitějších konceptů v ostatních teoretických předmětech.
Poskytnutí matematického základu pro případnou vědeckou činnost studentů.

Požadavky:

Požadované znalosti ke klasifikovanému zápočtu:

Témata:

1) Význam matematiky. Analytické myšlení. Odhad a aproximace. Fyzikální veličiny a jejich jednotky, rozměrová analýza. 

2) Algebra. Lineární rovnice, soustava lineárních rovnic. Vyjadřování neznámých ze vzorce.

3) Pravděpodobnost, její definice a vlastnosti. Základy statistiky.

4) Matematické funkce jedné proměnné. Exponenciální a mocninné funkce. Logaritmus. Funkce více proměnných. Graf funkce. Neanalytické funkce.

5) Derivace a integrál funkce. Obyčejné diferenciální rovnice. Matematické modelování. Optimalizace. Úvod do komplexních čísel.

Bližší informace o rozvrhu podá zapsaným studentům vedoucí předmětu Dean Pavlovič


počet zobrazení: 355 autor: stuka, poslední aktualizace: stuka, 22.09.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.