1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 08.11.2023

Úvod do zdravotnické informatiky - magisterské obory

Kód
Semestr Zakončení
Kredity
Rozsah
B02123
zimní
Z
2
1+1

Anotace:

Předmět pokrývá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z informatiky a výpočetní techniky. Je zejména vhodný pro studenty se slabšími základy v této oblasti a je velmi dobrou přípravou pro předmět Zdravotnické informatiky.

 

Požadavky:

Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání všech zadaných samostatných úkolů v systému Moodle. Přednášky budou vedeny prezenční formou. Cvičení budou vedena on-line jako konzultace/semináře prostřednictvím MS Teams kanálu "B02123 2023/24 Úvod do zdravotnické informatiky", stejně tak i případná komunikace.

Na první přednášce bude se studenty dohodnut čas praktických cvičení

 


Přednášky: pondělí 14:15 (liché týdny)

1.

16.10.2023

Úvod do zdravotnické informatiky a otevřené informační zdroje. Štuka, Zeman

2.

30.10.2023

Informace a informační zdroje. Funda (prezentace)

3.

13.11.2023

Technické aspekty zdravotnické informatiky. Špunda

4.

27.11.2023

Sítě a síťové služby I.  Dušek

5.

11.12.2023

Sítě a síťové služby II.  Dušek

6.

08.01.2024

Počítačová bezpečnost a kyber(krimi)nalita.  Kajzar


Cvičení:

1.

Počítač jako nástroj zpracování informace.

2.


Textové zpracování a prezentace zdravotnických témat.

3.


Tabulkové a grafické zpracování medicínských dat I.

4.


Tabulkové a grafické zpracování medicínských dat II.

5.


Sítě a síťové služby ve zdravotnictví, informační zdroje.

6.


Údržba počítače, bezpečnost dat ve zdravotnictví. Zápočty.


Celkem 6 přednášek/seminářů v rozsahu 2 vyučovacích hodin v pondělí od 14:15 v posluchárně U Nemocnice 5, mezipatro, posluchárna 097 - Coriových je rozvrženo počas semestru tak, aby studentům nekolidovaly s kurzem Anatomických pitev.


Na první přednášce bude se studenty dohodnut čas praktických cvičení a jejich průběh (6x2 vyučovací hodiny – z organizačních důvodů a snaze vyhnout se termínové kolizi s pitvami v 6. až 10. výukovém týdnu bohužel nelze dodržet striktní pravidelnost).

počet zobrazení: 9345 autor: tfunda, poslední aktualizace: tfunda, 08.11.2023
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.