1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
jzeman 19.02.2024

Zdravotnická informatika - Všeobecné lékařství

Kód
Semestr Zakončení
Kredity
Rozsah
B00364
letní
KZ
2
1+1

Vážení studenti, 
budoucnost medicíny je digitální. V tomto předmětu bychom Vás na tuto budoucnost rádi připravili. 

  • PŘEDNÁŠKY: přednášky budou probíhat prezenčně (s výjimkou poslední - Počítačové bezpečnosti). Budeme se snažit je i nahrávat a to zvláště v případě, kdy prezenční výuka proběhne jen v jedné paralelce

  • CVIČENÍ: První cvičení bude prezenčně, většina dalších cvičení bude distančně v prostředí Moodle. V Moodle je vytvořen kurz Informatika (odkaz na kurz), kam budou průběžně umisťovány materiály ke studiu.

  • KOMUNIKACE: V MS Teams je vytvořen tým B00364 2023/24 Zdravotnická informatika, kde najdete aktuální informace, výukové materiály, nahrávky přednášek a můžete případně kontaktovat vyučující. 

Přednášky:

1. paralelka Středa 10:45-12:15

U Nemocnice 3,  2. mezipatro, malá posluchárna Anatomického ústavu, ANATP2

č.

Datum

Přednášející

Téma

1. 21.2. Štuka Medicína založená na důkazech / Medicínské informační zdroje 
2. 6.3. Štuka Ochrana osobních údajů, lékařský profesionalizmus a sociální sítě
3. 20.3. Štěpánek Základy biomedicínské statistiky pro EBM1
4. 3.4. Štěpánek Základy biomedicínské statistiky pro EBM2
5. 17.4. Zeman, Štuka Využití umělé inteligence ve zdravotnictví
6. 1.5. Svátek Svátek
7. 15.5. Kajzar Počítačová bezpečnost ve zdravotnictví (on-line)

2. paralelka Čtvrtek 13:30-15:00

U Nemocnice 5, mezipatro, posluchárna 097 – Síň Coriových

č.

Datum

Přednášející

Téma

1. 29.2. Štuka Medicína založená na důkazech / Medicínské informační zdroje
2. 14.3. Štuka Ochrana osobních údajů, lékařský profesionalizmus a sociální sítě
3. 28.3. Děkanský den Děkanský den
4. 11.4. Štěpánek Základy biomedicínské statistiky pro EBM2
5. 25.4. Zeman, Štuka Využití umělé inteligence ve zdravotnictví
6. 9.5. Smutek/Dušek Zpracování obrazu a základy 3D technologií v medicíně
7. 23.5. Kajzar Počítačová bezpečnost ve zdravotnictví (on-line)


Cvičení:

Budou zaměřena na témata probíraná na přednáškách. 


  1.     

 19.02. 2024–
  01.03. 2024

  Medicína založená na důkazech / Medicínské informační zdroje (prezenční cvičení)

  2.

 04.03. 2024–
  15. 03. 2024

  Lékařský profesionalizmus, sociální sítě a ochrana osobních údajů (distanční cvičení)

  3.

 18.03. 2024–
  29. 04. 2024

 Bezpečnost dat a zdravotnické informační systémy (distanční cvičení)

  4.

 01 04. 2024–
  12. 04. 2024

 Základy biomedicínské statistiky pro EBM (prezenční cvičení)

  5.

15.04. 2024–
  26. 04. 2024

 Využití umělé inteligence ve zdravotnictví (distanční cvičení)

  6.

 29.04. 2024–
  10. 05. 2024

 Zpracování obrazu a základy 3D technologií v medicíně (distanční cvičení)

  7.

 13.05. 2024–
  24. 05. 2024

  Možnosti odborné prezentace (prezenční cvičení)

  8.

 27.05. 2024–
  31. 05. 2024

 
  Nahrazování. {Klasifikované zápočty – předtermíny}


Informace o organizaci a průběhu klasifikovaného zápočtu:


 

Anotace:

Moderní medicína stále více využívá pokročilé IT technologie. Absolvent fakulty musí být schopen pracovat s informačními systémy bezpečně, efektivně a s ohledem na ochranu osobních údajů. 

Na přednáškách se seznámíte s principy s požadavky na počítačovou bezpečnost, se základy lékařského profesionalizmu v digitálním světě, s ochranou osobních údajů, s principy medicíny založené na důkazech a statistikou potřebnou pro kvalifikované rozhodování dle EBM.
Probrány budou základy zpracování obrazové informace a využití 3D technologií v medicíně a využití umělé inteligence. 

Informace k přednáškám a cvičením:

 

Multilicence Microsoft

Na základě Campus licenční smlouvy o pronájmu software Microsoft Enrollment for Education Solutions mají zaměstnanci a studenti fakulty možnost po dobu zaměstnání či studia bezplatně instalovat na 5 svých domácích počítačů, včetně mobilních platforem (Windows, Mac OS, Android, iPhone, Windows Mobile) kancelářský balík Microsoft Office 365 ProPlus Education a po tuto dobu mají nárok vždy na nejnovější verze. Navíc automaticky získáte přístup ke cloudovým službám Office 365, jako je online úložiště OneDrive s kapacitou 1 TB a aplikace jako např. Skype for Business, Yammer a další.

Licence se aktivuje pomocí univerzitního účtu (CAS).

https://www.lf1.cuni.cz/multilicence


 

počet zobrazení: 39191 autor: tfunda, poslední aktualizace: jzeman, 19.02.2024
Hodnocení: (hodnotilo 32 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.