1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
tfunda 12.10.2018

Biofyzika - Všeobecné lékařství

Kód
Semestr Zakončení
Kredity
Rozsah
B00003

zimní

Z+Zk
8
2+4

Anotace:

Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.

Požadavky:

 • Seznam otázek pro zkoušku [pdf]

Přednášky:

 • Sylabus a časový harmonogram přednášek pro skupiny 1001 – 1010 [pdf]
 • Sylabus a časový harmonogram přednášek pro skupiny 1011 – 1020 [pdf]
 • Rozpis přednášek Aplikace lékařské biofyziky [pdf]

Praktická cvičení:

 • Informace pro studenty k praktickým cvičením z biofyziky [pdf]
 • Seznam praktických úloh z biofyziky [pdf]
 • Rozpis výuky praktických cvičení z Biofyziky (skupiny, kontakty na cvičící) [pdf]

 • ZÁPOČTOVÉ TESTY - termíny [pdf], informace k zápočtovému testu []
 • Trénovací testy pro zápočtový test jsou přístupné na na adrese: http://dl1.cuni.cz

Návody a protokoly:

Návody a protokoly jsou přístupné na Moodle: dl1.cuni.cz


Praktikárna A

1. A - Stanovení tělesného povrchu 
    B - Stanovení BMI a optimální energetické spotřeby CAL

    C - Měření kožní teploty termistorem

2. A - Zobrazování ultrazvukem

        Podpořeno Fondem rozvoje vysokých škol (pod č. projektu FRVŠ 2013 170/109/202674-342)

3. A - Spojité spektrum viditelného světla 
    B - Měření relativní vlhkosti vzduchu
    C - Měření spektrofotometrem
4. A - Radioaktivita (NÁHRADA) 
    Podpořeno Fondem rozvoje vysokých škol (pod č. projektu FRVŠ 2013 170/109/202674-342)

5. A - Měření tloušťky lidského vlasu mikroskopem 
    B - Měření velikosti erytrocytu


Praktikárna B

6. A - Měření krevního tlaku (video e-learning) 

7. A - Měření vitální kapacity plic (video e-learning) 

    B - Měření zrakové ostrosti (video e-learning)

8. A – Elektrokardiografie (video e-learning) 

    B - Oximetrie

9. A - Základy elektrodiagnostiky a elektroléčby 


Praktikárna C

10. A – Optika 

      Podpořeno Fondem rozvoje vysokých škol (pod č. projektu FRVŠ 2013 170/109/202674-342)

     Počítačová učebna

      B - Audiometrie - Stanovení sluchového prahu


Galerie fotek jednotlivých úloh.
Studijní materiály, návody a protokoly k úlohám:

Přístup na Moodle pro výuku UK je na adrese: http://dl1.cuni.cz

Zde si můžete prohlédnout výsledek testů středoškolské fyziky.

Při problémech s prostředím Moodle prosím kontaktujte Mgr. Jana Zemana (jan.zeman@lf1.cuni.cz).


Prezentace k samostudiu

 • Základy radioterapie [ppt, pdf]
 • Energie [pdf]

E-learning:

MRI step-by-step, interactive course on magnetic resonance imaging

Stránky s podrobným popisem funkce MRI. Po zaregistrování, které je zdarma, je možné si prohlédnout ilustrativní vizualizace. Stránky jsou v anglickém jazyce.

https://www.imaios.com/en/e-Courses/e-MRI

 

počet zobrazení: 98976 poslední aktualizace: jzeman, 12.10.2018
Hodnocení: (hodnotilo 23 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.